Víceúčelové hřiště je přístupné pro občany Charvatec bezplatně.
Klíč od hřiště si můžete zapůjčit u pánů Puldy tel.: 724 186 486 a Marčeka tel.: 732 644 152.
Rozpis rezervací platí pro aktuální týden a je průběžně aktualizován. Rezervace je možná u p. Marčeka, tel.: 732 644 152.

8.00-13.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

STŘEDA
ČTVRTEK

PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE